Musik är livsglädje!
Den här sidan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.rum.se

Policydokument

RUM har ett antal policys och styrdokument som vi förhåller oss till i vår organisation. Här finner du de viktigaste dokumenten så att du också kan ta del av dem. Styrdokumenten fastställs årligen av förbundsstyrelsen i början av styrelsens arbetsår. Flera av styrdokumenten tillämpas inte bara på förbundsnivå utan på alla våra evenemang som RUM står bakom och våra distrikt och medlemsföreningar får också gärna följa de som är tillämpliga för dem. Vissa styrdokument så som alkohol- och drogpolicyn måste följas i hela organisationen.

 

Styrdokument: 

Alkohol- och drogpolicy

Arkivpolicy

Dataskyddspolicy

Digitala signaturer

Kommunikationspolicy

Kommunikationsstrategier

Personalpolicy

Policy för e-post

X