RUM:s teckning
!

Under juli månad är telefonväxeln stängd.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.
Mailen kommer att besvaras i turordning efter semestern.

Glad sommar!

Kontakt

Styrelse

Peter Roos

Kassör

Telefon: 070-571 34 77

E-post: fiol.peter@gmail.com

X