Musik är livsglädje!
Den här sidan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.rum.se

Bli medlem

Vad får man som medlem?

Att bli medlem i RUM betyder att du blir en del av det unga kultur-Sverige. Du och din förening får tillgång till alla RUM:s verksamheter. RUM ordnar varje år massor av musikkurser i olika genrer på både regional och nationell nivå. Som medlem hos RUM får du ofta rabatt på kurserna och kan dessutom söka resebidrag. Vi arrangerar läger, tävlingar och festivaler, exempelvis RUM:s egna stora MusikRUM-festival i Västerås.

RUM:s verksamhet är störst på lokal nivå med alla de konserter, uppvisningar, resor och kurser som våra föreningar arrangerar runt om i landet. Vi får också ekonomiskt stöd från staten som du och din förening får ta del av. Med hjälp av RUM och de pengar som ni får i stöd kan ni förverkliga era idéer också!

 

Bidragsregler

För föreningar upp till 59 medlemmar är det 3000 kr i bidrag och 2000 kr i medlemsavgift. För föreningar från 60 medlemmar och uppåt är det 51 kr i bidrag och 34 kr i medlemsavgift per medlem. Nya föreningar får 1000 kr i bidrag under första året oberoende av storlek.

 

Hur gör man?

För att bli medlem i RUM ska du vara med i en förening. Föreningen ska ha minst tre medlemmar och minst 60 % av er ska vara mellan 6-25 år gamla. Föreningens verksamhet ska ha koppling till kultur. Om du inte är med i en sådan förening kan du starta en. För att hjälpa dig starta en förening har vi gjort olika startpaket som hjälp. Där får du instruktioner och de dokument du behöver. Om du redan är med i en kulturförening som inte är med i RUM kan ni ansöka om medlemskap.

Nedanför hittar du några hjälpsamma dokument. Har du frågor, kontakta medlem@rum.se

RUM-ansökan

RUM:s Föreningsnormalstadgar

 

Starta en förening

Här hittar du startpaket med hjälp och instruktioner om du startar en förening och de dokument du behöver. Det finns två olika startpaket beroende på vilken typ av förening ni har.

Om du vill ansluta din förening till RUM gör du det lättast genom vårt webbformulär.

 

RUM-förening
Ni kan vara en grupp elever på en musik- eller kulturskola som spelar samma instrument eller så är din förening en ensemble, grupp eller orkester.

Elevförening
Din förening kan vara en elevförening som är en stor förening för alla skolans elever, ungefär som ett elevråd. Elevföreningen är öppen för alla elever och ämnen på en musik- eller kulturskola.

X